Bijlage 9: brief Nederlandse regering aan Vlaamse regering

Brief waarin Nederland aan Vlaanderen een voorstel doet voor de toepassing door Nederland van het verdrag tussen Nederland en het Vlaams Gewest over de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, ondertekend op 21 december 2005.