NOS, Met het oog op morgen, Radio 1

Minister-president Balkenende, na afloop van de wekelijkse ministerraad, over de benoeming van Jack de Vries als staatssecretaris van Defensie

SLOTBOOM:
Wie is eigenlijk Jack de Vries?

BALKENENDE:
Jack de Vries is iemand die nadat hij is afgestudeerd het leger in is gegaan. Toen als dienstplichtige militair. Maar heeft dat vervolgens nog een tijd verlengd. Hij heeft zo'n 2,5 jaar gediend. Iemand die daarna reservist is geweest, eerste luitenant. En nu betrokken bij een civiel militaire onderdeel van het leger. Dat is zijn militaire kant. Dan is het verder iemand die in het CDA zeer thuis is. Hij heeft veel gedaan op het gebied van communicatie. Hij heeft Heerma en De Hoop Scheffer ondersteund. Hij heeft in de zorgsector een functie gehad. Hij is mijn rechterhand geweest op het gebied van communicatie toen ik politiek leider werd van het CDA in 2001. hij was mijn politiek adviseur. Hij is campagneleider geweest van het CDA gedurende de laatste tijd en de laatste maanden was hij actief bij bedrijf Boer en Croon als consultant.

SLOTBOOM:
Een hele waslijst. Ik pik er een ding uit, uw rechterhand. U heeft heel veel met hem samen gewerkt.

BALKENENDE:
Dat is ook zo. En dat was een uitstekende samenwerking. Ik kan niet anders zeggen.

SLOTBOOM:
Hij heeft de campagnes geleid.

BALKENENDE:
Ja, op een voortreffelijke manier.

SLOTBOOM:
Die was voor het CDA buitengewoon succesvol.

BALKENENDE:
Het is een vakman.

SLOTBOOM:
U voelt misschien mijn volgende vraag al aankomen. Wat was de reactie van de PvdA, van Wouter Bos?

BALKENENDE:
Er zitten hier twee elementen. De een is terugkijken. En het is natuurlijk zo een campagne dat is een harde fase. En ach, dat wordt natuurlijk niet door iedereen steeds op dezelfde manier beleefd. Want wat leuk is voor de een, is misschien minder leuk voor de ander. Dat is ook zo. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd: het gaat om vooruit kijken. En ik vind ook in de Nederlandse politiek, met coalitiekabinetten is het ook zo dat je op het ene moment regeringspartij kunt zijn en dan heb je te maken met oppositiepartijen. En de ene keer werk je niet samen en de volgende keer werk je wel samen. En als je je alleen maar laat leiden door wat in het verleden heeft bestaan, misschien wel eens gevoelens van moest dat nu zo, dan kom je geen stap verder. En dat is de situatie.

SLOTBOOM:
Dus dan moet je eigenlijk niet moeilijk doen. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Zeg je dan tegen Wouter Bos en tegen André Rouvoet: ik heb een goede kandidaat, dat is Jack de Vries. Of zegt u: wat mij betreft wordt het Jack de Vries hoe kijken jullie daar tegenaan?

BALKENENDE:
Ik vind het niet nodig om te gaan spreken over de interne beraadslagingen en het overleg van MP en vice-MP's.

SLOTBOOM:
Formeel is het zo dat een partij zelf gaat over wie ze naar voren schuift.

BALKENENDE:
Dat is het goede denk ik ook van een coalitiekabinetten, ook onderlinge verhoudingen, dat hoewel - en daar heeft u gelijk in - de partij gaat erover, en het blokkeren van elkaars kandidaten gebeurt eigenlijk niet. Want je weet dat het de ene keer wordt geblokkeerd, dan kan het een gevolg hebben voor een andere keer. Dat is de algemene traditie in Nederland. Vanuit het CDA kwam er een duidelijke kandidaat naar voren. Er is ook met anderen over gesproken. Maar ik heb niet zoveel behoefte om daar nu veel over te gaan zeggen. Dat is ook helemaal niet nodig. We hebben vandaag in de ministerraad vastgesteld dat de heer Van der Knaap burgemeester van Ede wordt waarmee ik hem van harte geluk wens. Ik heb aangekondigd dat de heer De Vries zal worden voorgedragen voor beëdiging door de Koningin als staatssecretaris van Defensie. En ik heb ook goed geluisterd naar wat bijvoorbeeld de minister van Defensie zei: ik kijk zeer uit naar de samenwerking met de heer Jack de Vries. En hij verwacht veel van die samenwerking.

SLOTBOOM:
Kunt u eigenlijk zonder hem, want hij is net weg en u haalt hem alweer terug.

BALKENENDE:
Ik hecht er aan om bij de samenstelling van het kabinet gewoon te kijken naar heb je mensen die als CDA'ers gewoon goed zijn. Die weten wat de partij is. Twee, heb je iemand die kan besturen. Die dossiers kent. Die snel kan analyseren. Die begrip heeft voor de portefeuille waarmee hij te maken heeft. En heb je te maken met een teamspeler. Dat zijn de criteria die als eerste naar voren komen. Jack de Vries was mijn politiek assistent, adviseur op het ministerie maar is op een gegeven moment weggeweest. Toen was hij bij de partij. Toen was de afstand ook weer groot. Dus we kunnen wel zonder elkaar, alleen ik weet dat hij iemand is met wat betreft de militaire organisatie het hart op de goede plek. En ik verwacht gewoon heel veel van hem. En dat is de reden waarom ik heb gezegd: het is goed als hij het zou gaan doen

SLOTBOOM:
Hij heeft toegegeven dat hij een keer een verkeerd advies aan u heeft gegeven. Weet u nog wat dat was?

BALKENENDE:

SLOTBOOM:
Ik kan helpen. Balkenende I, de ansichtkaart.

BALKENENDE:
Maar dat advies heeft hij niet gegeven.

SLOTBOOM:
O, dat dacht ik. Heeft u het bedacht?

BALKENENDE:
Nee. Laat ik daar maar niet aan beginnen.

SLOTBOOM:
Het gaat over de ansichtkaart waarin u schrijft: de sfeer in de Trêveszaal is uitstekend.

BALKENENDE:
Dat was iets wat toen aan de hand was en op een ander manier is geduid. Maar ik geloof niet dat Jack daar achter zat. Volgens mij was dat vanuit de andere hoek afkomstig. Laat ik zelf maar mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat is beter.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, MT)