Prioriteiten KLPD 2008-2011

Prioriteiten KLPD 2008-2011:

  • Aanpak criminaliteit kwalitatief - Zware en Georganiseerde criminaliteit
  • Verbetering van de informatiehuishouding en de intelligence op nationaal en internationaal gebied.
  • Versterking van executieve samenwerking van politie op internationaal gebied en voor de eigen opsporingsonderzoeken structureel de mogelijkheden onderzoeken voor internationale informatie-uitwisseling en samenwerking
  • Verbetering van de informatiepositie en de samenwerking met ketenpartners en andere korpsen op het gebied van informatie-uitwisseling.