Totstandkoming Binnenvaartwet

Op verzoek van een particulier heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat informatie verschaft over de totstandkoming van de Binnenvaartwet. Het gaat om afschriften van het verzoek aan de KLPD om commentaar op het wetsontwerp van 27 februari 2003 en een aantal daarop volgende reacties op verschillende versies van het wetsontwerp, voorafgaand aan de indiening van het voorstel bij de Tweede Kamer.

Dit verzoek is geheel gehonoreerd.