Waardering II

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ/TSZ/2838671

28 mei 2008

Nadat ik u in juni 2007 de brief ‘Waardering voor betere zorg’ heb toegestuurd, heb ik samen met alle partijen hard gewerkt om hier verdere uitwerking aan te geven.Graag informeer ik u met deze brief over de voortgang (zie ook de bijlage) en besluitvorming.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

dr. A. Klink