Ex-zelfstandige hoeft bij bijstandsaanvraag niet in te teren op eigen pensioenvermogen

Staatssecretaris Aboutaleb zal gemeenten er op wijzen dat zij het pensioenvermogen dat voormalig zelfstandigen hebben opgebouwd buiten beschouwing mogen laten wanneer een ex-zelfstandige een bijstandsuitkering aanvraagt.

Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering kijkt de gemeente onder meer naar het vermogen van de aanvrager. Vermogen boven een bepaalde grens moet eerst worden ‘opgegeten’. Pas daarna kan een bijstandsuitkering worden toegekend. Pensioenvermogen dat mensen zelf hebben opgebouwd bovenop een pensioenvoorziening via een pensioenfonds, wordt tot het vermogen gerekend waarop ingeteerd moet worden. Pensioenvermogen bij een pensioenfonds wordt niet tot het vermogen gerekend. Zelfstandigen kunnen niet via een pensioenfonds ‘sparen’ voor hun pensioen, maar kunnen alleen zelf voorzien in hun pensioen. Aboutaleb schrijft de Tweede Kamer dat het ‘opeten’ van deze oudedagsvoorziening onredelijk kan zijn.

Brief van staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer