Reactie op het verzoek van het lid De Krom over de kaping van de MN Amiya Scan en een toelichting op het beleid ten aanzien van piraterij

In deze brief treft u, mede namens de minister van Defensie en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de reactie aan op het verzoek van het lid De Krom, van 28 mei 2008, over de kaping van de MV Amiya Scan en een toelichting op het beleid ten aanzien van piraterij.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

drs. M.J.M. Verhagen