Tijdens EK oppassen met brandgevaarlijke pruiken en boa’s

De samenwerkende rijksinspecties hebben de veiligheid onderzocht van feestartikelen die bestemd zijn voor voetbalfans. De Voedsel en Waren Autoriteit constateerde dat 30% van de onderzochte pruiken en boa's brandgevaarlijk zijn. Deze producten hebben geen wettelijke brandveiligheidsnormen. De consument wordt geadviseerd de brandgevaarlijke pruiken en boas niet te dragen in de buurt van open vuur, brandende sigaretten of hete voorwerpen. Ook zijn feesttoeters met drijfgas onderzocht op ontvlambaarheid. Alle bleken aan de wettelijke eisen te voldoen.

De VROM-Inspectie heeft haar onderzoek gericht op cadmium, lood en andere zware metalen in oranje feestartikelen. Bepaalde cadmium- en loodverbindingen kunnen worden gebruikt om producten oranje te kleuren. Vooral vlaggenlijnen, raamstickers en hoofddeksels zijn onderzocht. In 23% van de geteste producten werd in een onderdeel een te hoog cadmiumgehalte aangetroffen. Zware metalen kunnen terechtkomen in het milieu. Bij een hoge opname in het menselijk lichaam kan het een nadelig effect hebben voor de nieren en het zenuwstelsel.

De meeste monsters zijn genomen bij groothandelaren omdat veel internetbedrijven en grootwinkelbedrijven daar hun producten inkopen. Producenten en importeurs zijn ervoor verantwoordelijk dat de producten voldoen aan de wettelijke eisen.

Op last van de rijksinspecties zijn de partijen die niet aan de wettelijke eisen voldeden uit de handel genomen.

Download: