Actieplan Nanotechnologie

In vervolg op de Kabinetsvisie Nanotechnologieën "Van Klein Naar Groots" van 16 november 2006 (TK, 2006-2007, 29338, nr. 54) zend ik u hierbij het Actieplan Nanotechnologie, mede namens mijn collega's van Justitie, BZK, OCW, VROM, LNV, SZW en VWS, en mede namens de Staatssecretaris van Defensie.