Framenummers verplicht bij nieuwe fietsen

Alle nieuwe fietsen moeten over twee jaar een uniek framenummer hebben. Dit schrijven minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het invoeren van verplichte framenummers bij nieuwe fietsen is een belangrijk middel om fietsdiefstal tegen te gaan. Een framenummer, in combinatie met de antidiefstalchip, vergemakkelijkt de identificatie van (gestolen) fietsen. Het kunnen identificeren van gestolen fietsen is essentieel in het beter kunnen opsporen ervan en het terugdringen van de handel daarin.

Een fiets kan geïdentificeerd worden door de antidiefstalchip die Nederlandse fietsfabrikanten sinds enkele jaren op nieuwe fietsen plaatsen. Meestal zat de chip in het slot en die werden bij diefstal nou juist vaak verwijderd. Tegenwoordig worden ook chips in het frame geplaatst waar ze niet eenvoudig te verwijderen zijn, maar feit blijft dat niet alle fietsen op de markt zijn voorzien van een chip. Daarom is een aanvullend identificatiemiddel nuttig: het verplichte unieke framenummer voor nieuwe fietsen voorziet daarin. Nederlandse fietsfabrikanten brengen al op vrijwillige basis unieke framenummers aan op een vaste plaats (de zogenoemde RAI-standaard), maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor buitenlandse fabrikanten. Met een verplicht framenummer wordt de handel in gestolen fietsen bemoeilijkt en kunnen fietsen beter opgespoord worden. Voor de mensen heeft het verder nog het voordeel dat zij dankzij dit nummer in het landelijk fietsdiefstal register kunnen controleren of een hen aangeboden fiets wellicht gestolen is.

Zonder aanvullende maatregelen duurt het nog 10 tot 15 jaar om het gehele fietsenpark te voorzien van een uniek framenummer. Om dit te bespoedigen, laat minster Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ook bekijken hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om het framenummer vrijwillig aan te laten brengen bij niet-nieuwe fietsen. Het verplicht invoeren van een uniek framenummer voor álle fietsen, dus oud én nieuw, is niet wenselijk. Tien miljoen fietsen hebben op dit moment geen framenummer. Het zou dus forse inspanningen en hoge kosten voor de burger meebrengen om deze fietsen van een verplicht framenummer te voorzien. Ook bestaat er dan de kans dat gestolen fietsen worden ‘wit gewassen’. Verder laat de minister andere technische aspecten van het invoeren van verplichte framenummers voor nieuwe fietsen onderzoeken. Zo moet bekeken worden welke instantie de unieke nummers zal gaan uitgeven.

Het kabinet wil in 2010 100.000 minder gestolen fietsen dan in 2006. Naast het ongemak dat fietsdiefstal meebrengt voor fietsbezitters, is het terugdringen van fietsdiefstal ook belangrijk in het licht van het mobiliteitsbeleid. De kans dat je fiets gestolen wordt, is voor veel mensen namelijk een reden om niet voor de fiets te kiezen of een (onveilige) oude fiets te gebruiken. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen is daarom, onder regie van de minister van BZK, een Plan van Aanpak Fietsdiefstal opgesteld. Het plan wordt deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het draagvlak voor het plan is groot: op 4 juni ondertekenden alle twaalf betrokken partijen (Politie, VNG/gemeenten, RDW, Openbaar Ministerie, RAI-vereniging, ANWB, Stichting ART, BOVAG, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, Verzekeringsmaatschappijen, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Fietsersbond) een convenant waarin zij hun medewerking aan het plan van aanpak toezegden. Op diezelfde datum gaf de minister het startschot voor de landelijke campagne fietsdiefstal.