Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP)

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) omvat afspraken tussen de vier overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) over de ontwikkeling, implementatie, aansluiting, beheer en gebruik van de basisvoorzieningen op het gebied van e-overheid.

Regiegroep maakt stand van zaken NUP op (19 juni 2009)

Een half jaar na ondertekening van het Nationaal uitvoeringsprogramma voor betere dienstverlening en e-overheid (NUP), besprak de bestuurlijke regiegroep de voortgang van dit overheidsbrede programma. De invoering van het burgerservicenummer BSN, de basisregistraties Kadaster en Topografie en de eerste fase van het Digitaal Klantdossier (DKD) zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de voortgang van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG), de omgevingsverguning online en het 14+telefoonnummer voor alle 100.000+gemeenten (Antwoord©).

Lees verder