Werkplan 2009

Het Werkplan 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV). Waar het gaat om het toezicht op de politie en het politieonderwijs, is dat mede namens de minister van Justitie.

Het Werkplan 2009 van de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid (Inspectie OOV). Waar het gaat om het toezicht op de politie en het politieonderwijs, is dat mede namens de minister van Justitie.

Het kabinet staat voor een veiliger samenleving. Eén van de prioriteiten daarbij is het verder verbeteren van de organisatie van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing (veiligheidsregio’s). Om te komen tot een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen op het veiligheidsterrein en het realiseren van deze prioriteiten heb ik afspraken gemaakt met de VNG en de besturen van de veiligheidsregio’s en – samen met de minister van Justitie – met de korpsbeheerders.

De Inspectie OOV houdt toezicht op de taakuitvoering door de verantwoordelijke besturen en organisaties op het terrein van de openbare orde en veiligheid. De activiteiten in het Werkplan 2009 van de Inspectie OOV zijn afgeleid van de beleidsdoelstellingen van het kabinet en richten zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  • politie, brandweer en GHOR.

Een belangrijk uitgangspunt van de Inspectie OOV is selectief en slagvaardig toezicht, intensief waar nodig en op afstand waar mogelijk. Het toezicht van de Inspectie OOV dient er toe betrokkenen een spiegel voor te houden en hen te stimuleren tot een adequate uitvoering van de veiligheidstaak.

U kunt het Werkplan 2009 in PDF-formaat downloaden.