Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009

Het nieuwe Operationeel Actieplan biedt een nadere uitwerking van de inzet op het terrein van polarisatie en radicalisering voor het jaar 2009. Deze bouwt voor een belangrijk deel voort op acties uit 2008: co-financiering van lokale plannen van aanpak, ondersteuning van professionals als politie, docenten en jeugdwerkers etc.