Kamervragen over optreden commando's in Oostenrijk en de vechtpartij waarbij commando's betrokken waren

Hierbij bied ik u mede namens de Minister van Justitie de antwoorden aan op de vragen van het lid Boekestijn (VVD) over het optreden van onze commando’s in Oostenrijk (ingezonden 14 januari 2008 met kenmerk 2009Z00404 / 2080909580) alsmede op vragen van het lid Pechtold (D66) over de vechtpartij tijdens een weekend verlof van 4 oktober 2007 waarbij Nederlandse commando's betrokken waren (ingezonden 14 januari 2009 met kenmerk 2009Z00405 / 2080909590).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

E. van Middelkoop