Jaarwerkprogramma Jeugd 2009

Op 30 maart 2009 is het Jaarwerkprogramma Jeugd 2009 door minister Rouvoet aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Vanaf 2004 werken vijf inspecties samen in het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ). Het zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor het Onderwijs, de Inspectie Werk en Inkomen en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

In de keuze van de onderwerpen voor thematisch toezicht sluit ITJ onder andere aan bij de hoofdthema’s van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De keuze van de onderwerpen is mede gebaseerd op de doelen van het beleidsprogramma van Jeugd en Gezin. Voor 2009 zijn dat de thema’s armoede, verslaving en goed voorbereid naar school. Met deze onderwerpen richt ITJ zich vooral op de dieper liggende problematiek die vaak ten grondslag ligt aan maatschappelijke problemen. Een voorbeeld hiervan is verslaving, die de oorzaak kan zijn van diverse problemen van en door jongeren zoals dak- en thuisloosheid, jeugdprostitutie en jeugdcriminaliteit.

Naast het thematisch toezicht houdt ITJ in 2009 toezicht op de kwaliteit van de samenwerking in en om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze taak is in het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de Jeugdzorg toegewezen aan ITJ. In dit toezicht betrekt ITJ met name de doelstellingen van het CJG betreffende vroegsignalering, snelle interventie, effectiviteit van interventie, evaluatie van de interventie en bijstelling van de interventie.

U kunt het jaarwerkprogramma en de begeleidende brief van de minister in PDF-formaat downloaden.