PPS in vastgoed: kans of kruis? : Onderzoek naar het effect van DBFMO-contracten op een vastgoedportefeuille

Publiek Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm die in 2005 zijn intrede heeft gedaan in de Nederlandse vastgoedwereld. PPS in vastgoed is een constructie waarin overheid (“publiek”) als opdrachtgever op basis van functionele specificaties aan marktpartijen (“privaat”) vraagt om een gebouw te ontwerpen, te financieren, te bouwen en te exploiteren en onderhouden (DBFMO). Nieuwe rijkshuisvesting in PPS wordt uitgevraagd wordt op basis van functionele specificaties (wat), waarbij de opdrachtnemer de ruimte krijgt om dit in een ontwerp uit te werken (hoe). De looptijd van het samenwerkingsverband is minimaal 20 jaar. Kwaliteitsimpuls, betere risicobeheersing en bevordering marktwerking zijn voor het kabinet aanleiding geweest om bij investeringen van minimaal euro 25 miljoen in vastgoed PPS als werkvorm verplicht te stellen.