Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2010

Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2010. In de jaarrapportage is de visie opgenomen over suïcidepreventie op het spoor. Ook wordt ingegaan op de  berichtgeving van de machinistenvakbond over het wachten met het treffen van preventieve maatregelen door de spoorbeheerder.

De brief is aangeboden door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede names minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M).