Kamerbrief Beperking detentie alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande illegale vreemdelingen onder de 18 jaar zullen niet meer in detentie in een justitiële jeugdinrichting terecht komen. In plaats daarvan komen zij onder voogdij en krijgen zij voorlopig huisvesting in speciale voorzieningen van het COA voor alleenstaande jongeren. Daar staan zij onder intensief toezicht. Later dit jaar wordt bekeken of er nog andere alternatieven voor vreemdelingenbewaring zijn. Alleen als uitzondering komen alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog in een jeugdinrichting. Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) aan de Tweede Kamer.