Update: Nog geen contact met 2 geregistreerde Nederlanders in getroffen gebied Japan

De Nederlandse ambassade in Tokio heeft inmiddels contact kunnen leggen met 48 van de 50 geregistreerde Nederlanders waarvan aangenomen wordt dat zij zich in het meest getroffen gebied bevinden. Zij zijn allen ongedeerd.

Voor zover bekend bevinden zich geen Nederlanders in het evacuatiegebied rond de kerncentrale Fukushima. De Ambassade ontvangt regelmatige updates van de Japanse overheid, een adviesgroep van de EU en van Nederlandse deskundigen over de ontwikkelingen. De deskundigen van de EU en het ministerie in Den Haag staan in nauw contact met de Japanse overheid, EURATOM en de IAEA om goed op de hoogte te blijven van de actuele situatie.

De Ambassade heeft op dit moment geen informatie die aanleiding geeft tot andere maatregelen dan die worden geadviseerd door de Japanse overheid. Het advies aan de Nederlanders in Japan luidt: volg de instructies van de Japanse overheid op. De Ambassade blijft de situatie nauwkeurig volgen.

De communicatie met het door de tsunami getroffen gebied is nog steeds moeilijk. De ambassade probeert per telefoon, per e-mail en via contactpersonen ter plaatse contact te krijgen met Nederlanders waarvan bekend is dat ze daar verblijven. Ook het Crisis Telefoon Team op het Ministerie in Den Haag probeert in contact met familie en vrienden in Nederland van deze mensen meer informatie te krijgen. Sinds de ramp kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken op het crisistelefoonnummer 070-3487770 honderden telefoontjes binnen van verontruste familieleden.

De ambassade en het ministerie proberen ook te achterhalen wat de situatie is van Nederlanders die tijdelijk in Japan verblijven als toerist, op zakenreis of voor studie. Met een groot deel van hen is al contact gelegd. Allen hebben aangegeven ongedeerd te zijn. Van 15 Nederlanders, waarvan de afgelopen dagen is gemeld dat zij zich ergens in Japan bevinden, heeft de ambassade geen informatie omdat zij niet bereikbaar zijn of doordat de ambassade niet over hun contactgegevens beschikt. Bij geen van deze Nederlanders zijn er aanwijzingen dat zij zich in het meest getroffen gebied bevinden.