Aanbieden antwoorden Kamervragen toegankelijkheid schuldhulpverlening

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Ulenbelt (SP) over de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening.