Aanbieden nota van wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 3e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Kamerstuknummer 32291).