Antwoorden Kamervragen misstanden sociale werkplaats

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de vragen van de leden Ulenbelt (SP), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Klaver (GroenLinks) en Hamer (PvdA) over machtsmisbruik, intimidatie en falende leiding bij een sociale werkplaats in Nieuwegein/IJsselstein.