Antwoorden kamervragen over gemeentelijke leges Landelijk Register Kinderopvang

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de leden Van Huijm (CDA) en Straus (VVD) over gemeentelijke leges voor opname gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang.