Besluit inkomstenbelasting. Schenk- en erfbelasting. Waardering van verpachte woningen

Fiscaal beleid voor het jaar 2010 over de waardering van verpachte woningen, zowel voor box 3 als voor de Successiewet 1956. Voor de waardering van verpachte woningen kan worden aangesloten bij de tabel van de artikelen 17a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 en 10a van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.