Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling.

In deze brochure leest u op welke wijze en onder welke voorwaarden u tegen een beschikking bezwaar kunt maken en hoe u hier in een latere fase beroep tegen kunt aantekenen.

Datum van uitgave: augustus 2013.