Donner en Leers praten op Caribische landen over toekomstvisie en personenverkeer Koninkrijk

Op zondag 3 april begonnen minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel aan een vijfdaags werkbezoek aan achtereenvolgens Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Bij dit bezoek zullen in het bijzonder twee thema’s aan bod komen.

In de eerste plaats de toekomstvisie op het Koninkrijk. Minister Donner wil die visie op het Koninkrijk goed met de landen bespreken. Hij geeft daarmee gevolg aan de belofte die hij deed tijdens zijn bezoek in januari.

Als tweede thema komt het personenverkeer binnen het Koninkrijk aan bod. Verantwoordelijk minister Leers wil graag met alle betrokkenen eerst praten over de uitgangspunten voor het personenverkeer, voordat het kabinet met een wetsvoorstel komt.

In de drie landen wordt voor beide thema’s ruim de tijd uitgetrokken in besprekingen zowel met de regering als met de fractievoorzitters in het parlement. De beide ministers bezoeken in alle landen eerst de Gouverneurs. Bovendien voert minister Donner op donderdag 7 april op Curaçao het overleg met de Gouverneurs van de drie landen. Dit is de eerste keer dat de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met de Minister voor Koninkrijksrelaties in een dergelijk overleg bijeen komen.

Behalve de twee algemene thema’s vindt nog een aantal andere overleggen plaats. Zo zal minister Donner op Sint Maarten ook praten over de stand van zaken rond de begroting van het Land in relatie tot de adviezen van het CFT. Op Aruba zullen beide ministers een Bestuurlijk Overleg Vreemdelingenketen voeren met minister Sevinger van Infrastructuur, Integratie en Milieu en minister Dowers van Justitie en Onderwijs. Tijdens dit overleg is onder andere de nieuwe Landsverordening Toelating en Uitzetting onderwerp van gesprek. Tot slot brengt minister Leers op Sint Maarten en Curaçao een bezoek aan de toelatingsorganisatie en de vreemdelingendienst.