Handreiking MIRT-verkenning

Doel van de handreiking MIRT-verkenning is een stappenplan aan te reiken aan de hand waarvan een MIRT verkenning vorm gegeven kan worden. Tevens geeft het een toelichting op doel en functie van de verkenning.