Kamerbrief aanhouden behandeling wijziging Wmo

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzoekt de Tweede Kamer de verdere behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met het regelen en innen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten, uit te stellen. Dit omdat zij op korte termijn met een nota van wijziging komt. Het Kamerstuknummer van het wetsvoorstel is 32439.

Wijziging Wmo met betrekking tot eigen bijdragen opvang controversieel verklaard

Het kabinet is sinds maandag 23 april 2012 demissionair. De voorgenomen wijziging van de Wmo is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dat betekent dat dit onderwerp deze kabinetsperiode niet meer wordt behandeld door de Tweede Kamer.