Kamerbrief behoefte provincies aan alternatieven afschot wilde zwijnen

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meldt de Tweede Kamer dat er bij de provincies Limburg en Gelderland geen behoefte bestaat aan onderzoek naar alternatieven voor het huidige afschotbeleid voor wilde zwijnen.