Kamerbrief bevordering diversiteit in huurdersorganisaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeert de Eerste Kamer over de resultaten van de inspanningen van de Woonbond om te komen tot vernieuwing en verbreding van huurdersorganisaties.