Kamerbrief effecten pakketmaatregelen AWBZ

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de effecten van de pakketmaatregelen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze maatregelen zijn 1 januari 2009 ingegaan. Zij beperkten de mogelijkheid om begeleiding te krijgen vanuit de AWBZ.