Kamerbrief handhaving NZa bij onterechte betalingen

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van onterechte betalingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hierbij. Van onterechte betaling is sprake wanneer cliënten moeten bijbetalen voor zorg waarop zij aanspraak hebben vanuit de AWBZ.