Kamerbrief intrekken wetsvoorstel centralisering indicatiestelling AWBZ

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met het oog op centralisering van de indicatiestelling, intrekt.