Kamerbrief prestatiebekostiging ziekenhuiszorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het overleg met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en zorgverzekeraars over prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg en haar standpunt over dit onderwerp.