Kamerbrief reactie eindverslag Actieplan Professionalisering Jeugdzorg

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt de Tweede Kamer toe voor de zomer te zullen reageren op het eindverslag van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg.