Kamerbrief uitvoering veiligheidsonderzoeken MIVD

De minister van Defensie informeert de Tweede Kamer over de achterstand bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de problemen bij het vervullen van vacatures bij de betrokken afdeling van de MIVD.