Kamerbrief voortgang plan van aanpak complexe zorg

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het plan van aanpak voor complexe zorg aan cliënten met probleemgedrag. Zij heeft dit plan van aanpak op 8 maart 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.