Nota van wijziging wetsvoorstel elektronisch verzenden berichten rechtspositie

Nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (Kamerstuknummer 32416).