Reactie moties gemeenten bezuinigingen sociale zaken

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op moties over de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid die in een aantal gemeenten zijn aangenomen. Deze moties gaan over bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de bijstand, decentralisatie van de Wajong en beperking van het gemeentelijk armoedebeleid.