Regeling verstrekking jaarloongegevens over het jaar 2010

Deze regeling, die is gebaseerd op artikel 39b van de Wet op de loonbelasting 1964, biedt de mogelijkheid om ook over 2010 jaarloongegevens uit te vragen. Een inhoudingsplichtige hoeft alleen op verzoek van de inspecteur jaarloongegevens aan te leveren. De opgave dient langs elektronische weg gedaan te worden. De uitnodiging tot het verstrekken van gegevens wordt eind maart 2011 door de Belastingdienst verstuurd aan de betrokken inhoudingsplichtigen.