Uitstelbrief antwoorden Kamervragen afschrikking pgb'ers door gemeenten

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het lid Venrooy-van Ark (VVD) over houders van een persoonsgebonden budget (pgb) die worden afgeschrikt door gemeenten, niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.