Aanbiedingsbrief bij de nota nav het nader verslag over het wetsvoorstel corporate governance

Aanbiedingsbrief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetswijzigingsvoorstel naar aanleiding van de conclusies van de monitoring commissie corporate governance (commissie-Frijns).