Atsma pakt zandhonger bij Oesterdam aan

Vanaf 2012 wordt de glooiing van de Oesterdam versterkt en aansluitend wordt er in de Oosterschelde bij de Oesterdam zand aangebracht om de waterveiligheid te vergroten en het verschijnsel 'zandhonger' rond de dam tegen te gaan. Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland tekenen vandaag een convenant om deze praktijkproef uit te gaan voeren. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft hiervoor € 2,4 miljoen vrijgemaakt op een projectbegroting van € 3,5 miljoen. 'Waterveiligheid en natuur versterken elkaar bij deze praktijkproef in de Oosterschelde. Een innovatieve aanpak waarmee Nederland met haar kennis over deltatechnologie voorop blijft lopen', aldus Atsma.

Zandhonger

Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering heeft het verminderde getij onvoldoende kracht om zand en slib dat bij stormen is losgewoeld weer op de zandplaten en het voorland van Oosterschelde te brengen. Door dit verschijnsel ('zandhonger') worden deze gebieden en hiermee het voedselgebied voor vogels steeds kleiner. De zandhonger bedreigt niet alleen de natuur, maar beperkt ook de recreatiemogelijkheden: er is bijvoorbeeld minder gebied voor wandelen en sportvisserij. Daarnaast is de veiligheidsfunctie belangrijk: het voorland en de zandplaten dempen op een natuurlijke manier de golfslag op dijken. Hierdoor hoeven deze minder vaak en minder zwaar te worden versterkt. De praktijkproef herstelt deze functies bij de Oesterdam door het afgekalfde voorland van de dam met zand op te hogen.

Combinatie met de versterking van de Oesterdam

Rijkswaterstaat en het waterschap zullen in 2012 de dijk van de Oesterdam versterken. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de praktijkproef waarbij het gebied vlak vóór de Oesterdam over een lengte van 2 kilometer wordt opgehoogd met 600.000 kubieke meter zand. Hierdoor worden de effecten van de  'zandhonger' minder en wordt de golfslag op de Oesterdam gedempt. Hierdoor is de dam waarschijnlijk 20 jaar later aan een grote opknapbeurt toe.

Innovatie

Het motto van de praktijkproef bij de Oesterdam is 'Natuurbouw voor veiligheid, natuur en recreatie'. Het is een voorbeeld van een project waarbij naast het verhogen of versterken van dijken ook gezocht wordt naar een manier om op een natuurlijke wijze de waterveiligheid te vergroten. Door slim te combineren kunnen de noodzakelijke werkzaamheden goedkoper uitvallen. De leerervaringen die bij de proef worden opgedaan kunnen worden benut bij vergelijkbare werkzaamheden in de toekomst.