Kabinet: structureel toepasssen integraal afwegingskader beleid en regelgeving

Het kabinet gaat het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) structureel toepassen bij de voorbereiding en verantwoording van beleid en regelgeving. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 14 april geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Het IAK is een analytische werkwijze en een bron van informatie voor het maken én verantwoorden van beleid- en wetgevingsvoorstellen. Alle interdepartementaal verplichte toetsen zijn in het IAK verzameld en toegankelijk gemaakt in één digitaal systeem. Het helpt beleidsmakers en wetgevingsjuristen van de overheid om een kwalitatief goed voorstel voor beleid of regelgeving te maken.

Met het IAK is het beter mogelijk om vooraf alle relevante informatie over de effecten van beleid en wetgeving voor de verschillende partijen af te wegen. Ook kunnen achteraf de gemaakte keuzes duidelijk worden toegelicht aan alle betrokkenen.

Met de structurele toepassing van het IAK zet het kabinet een stap naar beleid en wetgeving met minder regeldruk voor burgers, bedrijven en instellingen. Ook zorgt het IAK voor meer transparantie in het beleid- en wetgevingsproces en een betere afstemming tussen beleidsmakers, wetgevers en uitvoerders.