Kamerbrief over de wijze van openbaarmaking van nVWA-controlegegevens van individuele bedrijven

Kamerbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over de wijze van openbaarmaking van nVWA-controlegegevens van individuele bedrijven.