Kamerbrief over regelgeving inzake IVO-scholen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de regelgeving inzake individueel voortgezet onderwijs (IVO-scholen). De slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs wordt strenger. Dit heeft ook gevolgen voor de IVO-scholen.