Nieuwe handreiking integriteit voor bestuurders

Hoe ga je als wethouder, statenlid of dijkgraaf om met vertrouwelijke informatie? Wat mag worden gedeclareerd, en wat niet? De nieuwe handreiking integriteit helpt politieke ambtsdragers bij het vinden van een antwoord op deze vragen. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de handreiking vandaag overhandigd aan vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen.

Minister Donner wil proberen om een denktank van ervaringsdeskundigen te vormen op het gebied van integriteitsvraagstukken. Dat moet een compacte club worden van ter zake kundige lieden uit gemeente-, provincie- of waterschapshoek. Die kan bestuurders helpen bij dilemma’s waarvoor men in overleg met collega’s of binnen de eigen beroepsgroep geen directe oplossing ziet.

De nieuwe handreiking integriteit werd gepresenteerd op het congres ‘Voorbeeldig Bestuur’, georganiseerd door het ministerie van BZK  en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP uit Den Haag. Centraal stond daar de vraag hoe bestuurlijk Nederland makkelijker integriteitskwesties kan voorkomen en aanpakken. Het congres werd bezocht door bijna 300 bestuurders.