Reactie toezegging Algemeen Overleg Risicoverevening

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt haar toezegging na om de Tweede Kamer te melden waar haar bewering dat zo’n 95 procent van de kosten op verzekeraarsniveau met het ex ante vereveningsmodel kan worden voorspeld, op is gebaseerd.