Toezeggingen vragenuur 5 april 2011 omtrent Jeugdzorgplus

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen die de jeugdzorgplus aangaan. Zij gaat in op zorgen die geuit zijn over onttrekkingen, meldingen van incidenten en calamiteiten, huisregels en scholing van personeel.