Aanbieden afschrift brief aan SCO elektronisch verzenden rechtspositionele berichten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) over het wetsvoorstel over het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (Kamerstuknummer 32416).